تحویل سلول های فلوتاسیون

سلول های فلوتاسیون ساخت کمپانی Tufekcioglu توسط کارشناسان فنی این شرکت و شرکت زمین سنجش طلوع نصب و تحویل  گردید.

۱۳۹۵/۰۹/۱۸
zstolue.com
نام شرکت: